Prawo do odstąpienia od umowy

Uprawnienie do odstąpienia od umowy

Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres ZPH Elektra-Light G.Kobiałka, L.Kobiałka, ul. Grobla 4, 66-400 Gorzów Wlkp. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

  • rozpoczęcia – za zgodą konsumenta – świadczenia usług przez sklep internetowy, przed upływem terminu 14 dni od zawarcia umowy
  • nagrań muzycznych i audiowizualnych oraz programów komputerowych zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania
  • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym
  • towarów (usług) o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą
  • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu
  • dostarczania prasy
  • usług w zakresie gier hazardowych

W wypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres: ZPH Elektra-Light G.Kobiałka, L.Kobiałka, ul. Grobla 4, 66-400 Gorzów Wlkp.

Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient. 

 

Wzór formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)Data: ……………………………………………………Adresat:

Dane teleadresowe:

ZPH Elektra-Light Sp.J.

G.Kobiałka, L. Kobiałka

ul. Grobla 4

66-400 Gorzów Wlkp.

NIP: 599-00-15-143

Tel: +48 95 723 14 10

Tel/fax: +48 95 723 13 10

E-mail: biuro@elektra-light.plNiniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

............................................................................................................................................................…………………………………………………………...............................................................

............................................................................................................................................................Data odbioru Towaru:……………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta: ………………………………………………………………………................................

Adres konsumenta: ……………………………………………………………………………………….........................………………………………….

Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)